STRUKTÚRA COOP BLOG

Egyszerűsített foglalkoztatás

Az első fontos szabály, hogy az a munkáltató, akinek 300.000 Ft-ot elérő vagy meghaladó adótartozása van a szociális hozzájárulási adón, a rehabilitációs hozzájáruláson, a közterhen, vagy az munkavállalótól levont SZJA-n, nem alkalmazhatja ezt a foglalkoztatást.

Az egyszerűsített foglalkoztatás, ahogy arra a neve is utal, elárulja hogy ez egy egyszerűsített munkaviszony, ami általában alkalmi vagy idénymunkát takar. A különbség az egyszerűsített foglalkoztatás és a rendes munkaszerződés között az, hogy a hagyományos munkaszerződéssel ellentétben nem jelent hosszan tartó kötöttséget, megkezdéséhez nem szükséges bonyolult jogi, vagy egészségügyi procedúrák. 

Az egyszerűsített foglalkoztatás szabályait 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Eftv.) szabályozza.

Négy típusát különböztetjük meg:
–        alkalmi munka: egy munkáltató egy naptári éven belül összesen 90 napot foglalkoztathatja így a munkavállalóját. Figyelni kell még arra, hogy egy hónap belül legfeljebb 15 napot dolgozhat úgy, hogy egymást követő napok maximum 5 nap lehet.
Ebben a formában foglalkoztatottak után napi 1.000 Ft közterhet kell megfizetni a NAV felé.

–        mezőgazdasági idénymunka: ennél a típusnál a munkavállaló 120 napot dolgozhat egy naptári évben. A napi foglalkoztatás után fizetendő közteher összege 500 Ft/nap

–        turisztikai idénymunka: Az előzőhöz hasonlóan itt is 120 napra szabályozták a ledolgozható napokat. Közteher szempontjából is megegyezik a mezőgazdasági idénymunkával, tehát itt is 500 Ft a napi közteher összege.

–        filmipari statiszta munkavégzése esetén 4.000 Ft/nap közteher megfizetésére kötelezett a munkáltató.  Ezzel a foglalkoztatási formával akár naponta is bejelenthetjük az alkalmazottakat, időkorlát nincs hozzárendelve.

Fontos, hogy az egyszerűsített foglalkoztatás esetén a munkáltatónak figyelni kell a törvényben meghatározott létszámkorlátra:
–        az Mt. hatálya alá tartozó főállású személyt nem foglalkoztató munkáltató esetén az egy főt,
–        egy főtől öt főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a két főt,
–        hattól húsz főig terjedő munkavállaló foglalkoztatása esetén a négy főt,
–        húsznál több munkavállaló foglalkoztatása esetén a munkavállalói létszám 20 százalékát.

Ebben a foglalkoztatási módban is törvényileg meghatározzák a kötelező kifizetendő bért.
Ez az alábbi módon alakul, a korlátozásokkal együtt:
Itt is megkülönböztetjük a szakképzettséget igénylő munkakörben vagy a szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottakat.

A szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak legkisebb kötelezőn adandó bére a minimálbér órabérének a 85%-a.
( 2022-ben 200.000/174= 1.149 -> 1.149*0.85=977 Ft/óra).

Szakképzettséget igénylő munkakörben az órabér a 01.01-én érvényes garantált bérminimum  87%-a.
( 2022-ben 260.000/174= 1.494 -> 1.494*0.87=1.300 Ft/óra)

Az egyszerűsített foglalkoztatásnál is el kell számolni az esetleges túlórát, és egyéb bérpótlékokat (éjszakai, vasárnapi).

Figyelni kell, hogy az alkalmi, mezőgazdasági idénymunka és a turisztikai idénymunka esetében a munkáltatóknak figyelni kell a maximálisan kifizethető napi bér összegére. Ez a napi minimálbér kétszeresében lett meghatározva, ami 2022-ben 18.400 Ft/nap/fő.  Azt ezt meghaladó összeg TAO vagy KIVA alapot növelő tételnek minősül.

A munkavállalónak az ilyen foglalkoztatásból származó jövedelme után nincs adófizetési vagy bevallási kötelezettsége, mindaddig míg át nem lépi a mentesített keretösszeget.  A mentesített keretösszeg a minimálbér, valamint a garantált bérminimum 130%-a.

Szakképzettséget nem igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetében:
2022-ben 200.000/174= 1.149 -> 1.149*8*130%= 11.950 Ft/nap

Szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatottak esetében:
2022-ben 260.000/174= 1.494 -> 1.494*8*130%= 15.538 Ft/nap

Ahogy a rendes munkaviszony, ez is bejelentéssel jön létre. Ennek több módja is lehet
–        xxT1042E elnevezésű (2022-ben 22T1042E) NAV által rendelkezésre bocsátott nyomtatvány
–        a 185-ös telefonszámon
–        applikáción keresztül okostelefonra letöltve

Minden bejelentésnél szükség van a munkavállaló személyes adataira. A bejelentést legkésőbb a munkavégzés előtt 1 órával szükséges megtenni.  Bejelentés törlésére a bejelentést követő 2 órán belül van lehetőség. Amennyiben a bejelentést követő napon kezdődik a munkavégzés, vagy hosszabb időtartamra vonatkozott, akkor módosítani a módosítandó napon reggel 9 óráig lehet.
Bejelenteni, módosítani, törölni utólagosan nem lehet.

Ha egyszerűsített foglalkoztatás választunk akkor ügyeljünk rá, hogy a közterheket a xx08as járulékbevallásban kell bevallani, és tárgyhónapot követő hónap 12-ig kell megfizetni a NAV felé.