Bejegyzés

ADÓELŐLEG NYILATKOZATOK KITÖLTÉSE

STRUKTÚRA COOP BLOG

ADÓELŐLEG NYILATKOZATOK KITÖLTÉSE

Egységes szabályok a nyilatkozatok kitöltéséhez:

• két példányban kell kitölteni, egyik a munkáltató példánya marad, másikat a magánszemély őrzi meg az adóévet követő 5. év végéig.
• a kedvezményt az összevont adóalapba tartozó jövedelmekből lehet igénybe venni, ilyen pl: munkabér, TB ellátás (táppénz, csed, gyed), tiszteletdíj, bérbeadás bevétele…stb.
• külföldi illetékességű magánszemély, csak akkor veheti igénybe a kedvezményt, ha a másik államba hasonló kedvezményt nem vesz igénybe.
• ha a nyilatkozaton közölt adatokba változás áll be a magánszemély köteles haladéktalanul új nyilatkozatot tenni.
• ha jogosulatlanul veszi igénybe a magánszemély a kedvezményt és 10 ezer forintot meghaladó befizetési kötelezettsége keletkezik belőle, akkor az adóbevallásában további 12% különbözeti bírságot is meg kell fizetnie.
• minden papíron leadott nyilatkozat végén dátumnak és a nyilatkozó aláírásának is szerepelnie kell.

A kedvezmények igénybevételének sorrendje:
• négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
• 25 év alatti fiatalok kedvezménye
• 30 év alatti anyák kedvezménye
• személyi kedvezmény
• első házasok kedvezménye
• családi kedvezmény

2024. január 1.-től lehetőség van rá, hogy folytonossá tegye az alábbi kedvezmények
tekintetében a magánszemély az adóelőleg nyilatkozatát, azaz nem kell minden évben újra nyilatkozni, hanem visszavonásig érvényes lesz:
• négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye
• személyi kedvezmény
• első házasok kedvezménye
Adóelőleg nyilatkozaton jelölni szükséges.


NÉGY VAGY TÖBB GYERMEKET NEVELŐ ANYÁK KEDVEZMÉNYE

Ki jogosult rá:
A négy vagy több gyermeket nevelő anya, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt legalább négy gyermek után:
• családi pótlékra jogosult, vagy
• családi pótlékra már nem jogosult, de legalább 12 éven keresztül jogosult volt,
• családi pótlékra való jogosultsága a gyermek elhunyta miatt szűnt meg.

Kedvezmény mértéke:
• összevonandó jövedelem szja mértékéig, korlát nincs

A nyilatkozaton ki kell tölteni:
– a benyújtás évét,
– a magánszemélynek a nevét és az adóazonosító jelét,
– a gyermekek adatainál pedig a nevét és az adóazonosító jelét,
(ha valamilyen okból nincsen neki adóazonosító jele akkor a születési helyét idejét és az anyja nevét)

Ha valakinek 5 gyereknél több van a háztartásában akkor ezt külön nyilatkozaton tudja a 6. 7. gyereket még jelölni, de ebben az esetben jelölni kell a nyilatkozaton.

Ha bármilyen változás áll be akkor a nyilatkozatot újra be kell adni. A jobb felső sarokban jelölni kell, hogy módosított nyilatkozat és a négyes pontba kell jelölni, hogy melyik hónaptól nem szeretné igénybe venni a kedvezményt.

A hármas pontba jogfolytonossá lehet tenni ezt a nyilatkozatot, ami azt jelenti, hogy
mindaddig amíg annál a munkáltatónál dolgozunk, ahol megtettük a nyilatkozatot figyelembe kell venniük a kedvezményt.

25 ÉV ALATTI FIATALOK KEDVEZMÉNYE

Ki jogosult rá:
• A 25. életévét be nem töltött fiatal jogosult rá.

Kedvezmény mértéke:
• Jogosultsági hónaponként 576 601 forint, ami 86 490 forint szja megtakarítást jelent.

Fontos, hogy ez a nyilatkozat fordítva működik és akkor kell nyilatkoznunk, ha nem szeretnénk igénybe venni. Ennek oka lehet például, hogy egy összegbe szeretnénk igénybe venni az éves SZJA bevallásnál, vagy két munkahelyünk van és az egyiknél már érvényesítettük.

A nyilatkozatban ki kell tölteni:
– benyújtás évét,
– a nyilatkozatot tevő magánszemély nevét és adóazonosító jelét,
– jelölni kell az 1. pontban, hogy nem szeretnénk érvényesíteni a kedvezményt,
– a munkáltató nevét és adószámát, ahol a kedvezményt igénybe vesszük.


30 ÉV ALATTI ANYÁK KEDVEZMÉNYE

Ki jogosult rá:
A 25. életévét betöltött fiatal anya, aki
• vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel (2022. december 31 után született vagy örökbe fogadott), vagy
• magzatra tekintettel családi kedvezmény érvényesítésére jogosult.

A 30 év alatti anyák kedvezménye és a 25 év alatti fiatalok kedvezménye együtt nem érvényesíthető. Az a 30 év alatti anya, aki még nem töltötte be a 25. életévét, csak a 25. születésnapja utáni hónaptól érvényesítheti a kedvezményt.

Kedvezmény mértéke:
• Jogosultsági hónaponként 576 601 forint, ami 86 490 forint szja megtakarítást jelent.

A nyilatkozaton ki kell tölteni:
– a benyújtás évét,
– a magánszemélynek a nevét adóazonosító jelét,
– a jogosultsággal formáját,
Magzat esetében csak jelölni kell, amennyiben birtokunkban van ezt igazoló orvosi dokumentum. A kedvezményt attól a hónaptól lehet érvényesíteni, amikor a várandósság eléri a 91. napot.
Már megszületett gyermek esetében a gyermek nevét és adóazonosító jelét is meg kell adni.
– A 3. pontban nyilatkozni kell, hogy a kedvezmény az adóelőleg megállapítása során teljes összegben vagy részben szeretnénk-e figyelembe venni.

Ha megszűnik a jogosultság ennek a kedvezménynek akkor a 4. pontban vissza lehet vonni egy visszavonó nyilatkozattal. Ha bármi mást módosítunk utólag mindig jelöljük, hogy módosított nyilatkozatot teszünk.


SZEMÉLYI KEDVEZMÉNY

Ki jogosult rá:
• aki súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolással rendelkezik
• rokkantsági járadékban vagy
• fogyatékossági támogatásban részesül és erről van határozata.
Súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről a 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet szól, mely tételesen felsorolja a betegségeket, melyek ide tartoznak. Visszamenőleg 5 évre is igénybe lehet venni.

Kedvezmény mértéke:
• a minimálbér 1/3-nak száz forintra kerekített összege, mely 2024-ben, 88 900 forint és ez 13 335 forint szja kedvezmény havonta.

A nyilatkozaton ki kell töltenünk:
– a benyújtás évét,
– a nyilatkozatot tevő magánszemély nevét adóazonosító jelét,
– és hogy mire való tekintettel vesszük igénybe a kedvezményt
Ezt az 1. pontban lévő orvosi igazoláson szereplő dátumok megadásával tudjuk.
– nyilatkozni kell, hogy más országban nem veszünk igénybe ilyen kedvezményt,
– Illetve, ha valaki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, akkor az erről szóló határozat számát kell beírni.

Ha tartós a betegsége áll fent, akkor a hatos pontban a visszavonásig teendő nyilatkozatot kell bejelölni, így ameddig az adott munkáltatónál dolgozunk és nem vonjuk vissza a nyilatkozatot addig a munkáltatója figyelembe fogja venni ezt a kedvezményt.

Ha év közben megszűnik a kedvezményre való jogosultságuk, vagy bármi miatt nem szeretnénk igénybe venni akkor egy visszavonó nyilatkozatot kell tenni.
A nyilatkozat jobb felső sarkában módosítva nyilatkozatot bejelölni majd a hetes pontot is.


ELSŐ HÁZASOK KEDVEZMÉNYE

Ki jogosult rá:
Azon házaspárok, ahol legalább a házastárs egyik tagjának ez az első házassága.
A házasságkötés hónapját követő hónaptól 24 hónapon át vehető igénybe.
Ha a házaspár mindkét tagja 25 év alatti, akkor a kedvezmény az után a hónap után követő hónapban érvényesíthető először, mikor a házaspár egyik tagja betölti a 25. életévét.
Ha a házaspár egyik tagja 25 év alatti a házasságkötéskor, akkor a kedvezmény a házasságkötés hónapját követő hónaptól érvényesíthető.

Kedvezmény mértéke:
• havonta 33 335 forint, ami 5 000 forint szja-nak felel meg.

Az adóelőleg nyilatkozaton ki kell tölteni:
– a nyilatkozás évét,
– a nyilatkozó magánszemély nevét és adószámát,
– a házastárs nevét és adóazonosító jelét,
– az adóelőleget megállapító munkáltató nevét és az adószámát,
– azt a dátumot, amitől igénybe kívánjuk venni a kedvezményt, ez vagy a házasságkötést követő hónap vagy ha mindkét házastárs 25 év alatti, akkor aki előbb betölti a 25. életévét, az azt követő hónapot kell itt megjelölni.
– jelölni kell a 2. pontban, hogy a kedvezményt az adható 24 hónapig szeretnénk igénybe venni, vagy csak abban az adóévben, amikor nyilatkozunk.
– amennyiben meg szeretnénk osztani ezt a kedvezményt a házastársunk, akkor a 3.pontban erre van lehetőség. Ebben az esetben azt a forint összeget kell beírni, amennyiben igénybe szeretnénk venni a kedvezményt.
– a 4. pontban nyilatkozunk arról, ha egyáltalán nem szeretnénk ezt a kedvezményt igénybe venni.

Változás esetén ugyanúgy módosító nyilatkozatot kell tennünk, mint a korábbi esetekben.


CSALÁDI KEDVEZMÉNY

Ki jogosult rá:
• Aki jogosult a családi pótlékra:
– házastársként, élettársként együtt élő vér szerinti szülők
– a szülővel együtt élő élettárs is, aki az érintett gyermekkel közös lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, és a szülővel élettársként legalább 1 éve szerepel az Élettéri Nyilatkozatok Nyilvántartásában
– aki élettársi kapcsolatát a szülővel a családi pótlék kérelmezése előtt legalább egy évvel kiállított közokirattal igazolja

A várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa. (Élettárssal adóbevallásba megosztható.)
A családi pótlékra saját jogán jogosult gyermek, továbbá a rokkantsági járadékban részesülő magánszemély.
Felváltva gondozott gyermek esetén a szülők 50-50%-ban jogosultak a családi pótlékra, így a kedvezmény igénybevételére is 50-50%-ban lesznek jogosultak.

Kedvezmény mértéke kedvezményezett eltartottanként:
• 1 gyermek esetén 66 670 forint, ami 10 000 forint szja
• 2 gyermek esetén 133 330 forint, ami 20 000 forint szja
• 3 gyermek esetén 220 000 forint, amit 33 000 forint szja

A nyilatkozat benyújtásánál fel kell tüntetni:
– az évet
– a nyilatkozatot tevő magánszemély nevét és adóazonosító jelét,
– a gyermek/gyermekek nevét és adóazonosító jelét,
– az eltartotti minőséget és a jogosultság jogcímét,
– illetve, hogy egyedül vagy közösen szeretnénk-e a kedvezményt igénybe venni,
– nyilatkozni kell, hogy más országban nem veszünk igénybe ilyen kedvezményt,
– fel kell tüntetni a házastársnak a nevét az adóazonosító jelét, valamint a házastárs munkáltatójának nevét és adószámát is.

A kedvezmény megosztható vagy az adóalap összegét tudjuk megosztani, akkor az „a” pontot kell kitölteni a megfelelő forint összeggel, vagy a gyerekek számát, akkor a „b” pontot kell kitölteni.

Amennyiben év közben változás áll be a kedvezményt igénybe vevők státuszában akkor módosító nyilatkozatot kell beadni és új kódot megadni az 1. pontban és feltüntetni a változás dátumát. A módosító nyilatkozat jelölést is meg kell tenni a jobb felső sarokban.


Nyilatkozatok elérhetőek a NAV honlapján:

https://nav.gov.hu/print/ado/szja/Adoeloleg_nyilatkozat

Elektronikusan is kitölthetőek ügyfélkapus bejelentkezést követően:
https://www.onya.nav.gov.hu/