STRUKTÚRA COOP BLOG

Volt KATÁS / ÁTALÁNYADÓS teendők 2022. szeptember 30-ig és október 12-ig. Ezekre a határidőkre figyelj, ha el akarod kerülni a büntetéseket!

1.KATA záróbevallás elkészítése és beadása 2022.szeptember 30-ig

2022. szeptember 30-ig a régi katásoknak a kataalanyiság megszűnése miatt nyilatkozniuk kell az idén augusztus 31-ig elért bevételükről és az esetleges 40 százalékos mértékű adót is be kell vallaniuk. Ezt a záróbevallást az érintettek egy egyszerűsített nyilatkozaton tehetik meg 3 féle módon.

Legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban elérhető 22KATA nevű nyomtatvány kitöltésével.
Aki ÁNYK-t használ, azok a NAV oldaláról a 22KATA nyomtatvány letöltésével kezdhetnek bele a záróbevallás elkészítésébe.
A harmadik módszer csupán abban tér el, hogy érdemes könyvelőnkre bízni ezt a feladatot, aki az előző két módszer egyikén fogja beadni a bevallást, de így biztosan nem hibázunk és minden megfelelően lesz lezárva.

2.Átalányadó első bevallása
Azoknak a volt katásoknak, akik az átalányadót választották adózási formának figyelniük kell arra, hogy első alkalommal 2022. október 12-ig kell beadniuk átalányadóhoz kapcsolódó bevallást. Ezt a társadalombiztosítási járulékról és szociális hozzájárulási adóról szóló havi 2258-as bevallást akkor is be kell adni, ha tárgyhóban (jelen esetben szeptemberben) nem keletkezett adóköteles bevétel. Ez alól kivételt képeznek a nyugdíjas egyéni vállalkozok. Ezenkívül lesz van 15%os szja fizetési kötelezettség, de mivel az nem most esedékes, így ebben a cikkben nem fejtjük ki részletesen, mint ahogyan a félévente esedékes iparűzési adót sem.

A bevallással egyidejűleg meg is kell fizetni, ha keletkezett adóteher, aminek összegét több tényező befolyásolja, de főszabály szerint 18,5%-os tb járulékot és a 13%-os szochot értjük alatta.

Főállású egyéni vállalkozóként kell legjobban odafigyelnünk.
Itt minden hónapban fizetni kell a szocho-t és a TB járulékot a minimum adóalap után, még akkor is, ha nem keletkezett bevétel a tárgyhóban.
Amíg az egyéni vállalkozónak az átalányban megállapított jövedelme az adóévben nem haladja meg az adómentes jövedelemrész* összegét, azaz az 1 200 000 forintot, addig a tb járulékot havonta a minimálbér/garantált bérminimum, a szociális hozzájárulási adót pedig havonta a minimálbér/garantált bérminimum 112,5%-a után kell megfizetnie.
Ez minimálbér esetén havi 200 000 ft, a garantált bérminimum esetén pedig 260 000 ft.
Amennyiben az egyéni vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel akkor kell a garantált bérminimum havi összegét kell alapul venni.

Amennyiben az átalányban megállapított jövedelme meghaladja az 1 200 000 forintot, a tárgyhavi jövedeleme eléri a tb-járulék szempontjából a minimálbért/ garantált bérminimumot, szociális hozzájárulási adó szempontjából pedig a minimálbér/garantált bérminimum 112,5%-át, akkor a tb-járulék és a szociális hozzájárulási adó alapja a ténylegesen megszerzett átalányban megállapított jövedelem lesz.

Jogviszony alapján, a mellékállású, illetve nappali tagozatos hallgatóknak ugyan van járulékfizetési kötelezettsége, de csupán az adómentes jövedelemrész* feletti jövedelem esetén. Ennek mértéke a tényleges jövedelem adómentes része feletti összeg főszabály szerint megállapított százaléka, azaz szocho esetén 13%, tb esetén pedig 18,5%.

Ahogy már említettük a nyugdíjasként nincs járulékfizetési kötelezettség, hiszen ők teljesen mentesülnek a járulékterhek alól. Kizárólag SZJA-t kell fizetni az adómentes jövedelemrész* felett.

A bevallást a 2258-as nyomtatvány beadásával készíthetjük el, de átalányadót választó egyéni vállalkozóknak feltétlenül javasoljuk, hogy vegyék igénybe könyvelő segítségét, mert ez az adózási forma több kötelezettséggel jár, melyek elmulasztása büntetést von maga után.

* Az átalányadó adómentes jövedelemrésze* költséghányadonként:
• 40%-os költséghányadnál 200.000 ft-os minimálbér mellett 2.000.000*60%=1.200.000)
• 80%-os költséghányadnál 200.000 ft-os minimálbér mellett 6.000.000*20%=1.200.000)
• 90%-os költséghányadnál 200.000 ft-os minimálbér mellett 12.000.000*10%=1.200.000)

További információ: https://nav.gov.hu/pfile/file?path=/ado/uj-kata/Az_atalanyadozas.pdf1