STRUKTÚRA COOP BLOG

Gyerekvállalás az apa szemszögéből

Milyen lehetőségek, kedvezmények vannak, amit az apa is igénybe vehet:

  • Pótszabadság
  • Családi adókedvezmény
  • Csecsemőgondozási díj
  • Családi pótlék
  • Gyed
  • Gyed extra
  • Gyes

Pótszabadság

Az apákat gyermeke születése esetén eddig alapesetben 5 munkanap pótszabadság illette meg, ha ikergyermekei születtek, akkor 7 munkanap. Ez 2023. január 1-től 10 napra növekszik, ám érdemes megjegyezni, hogy a munkavállaló az apasági szabadság öt munkanapjára távolléti díjra, a hatodik munkanapjától már csak a távolléti díj negyven százalékára jogosult.

A pótszabadságot a munkavállaló a gyermeke születésétől számított második hónap végig veheti igénybe. A munkáltató kérelemre köteles kiadni.

Családi adókedvezmény

A családi adókedvezmény egy olyan anyagi könnyítés, amelyet az eltartottak után vehetnek igénybe az eltartók. A családi adókedvezmény szempontjából a gyermekek (eltartottak) száma és életkora a mérvadó.

Jogosult a családi adókedvezmény megigénylésére a gyermekre való tekintettel:

– a családi pótlékra is jogosult magánszemély
– a vele egy háztartásban élő, arra nem jogosult házastársa
– a várandósság 91. napjától a kismama és a vele közös háztartásban élő házastársa.

CSED

A szülő nő helyett csecsemőgondozási díjra jogosultságot szerezhet

– a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák (az igazoláson feltüntetett naptól a gyermeket szülő nő – igazolás szerinti – egészségi állapotának fennállásáig),
– a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő meghal (az elhalálozás napjától),
– az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket vele együtt örökbe fogadni szándékozó nő az egészségügyi szolgáltató által igazoltan, az egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket gondozzák (az igazoláson feltüntetett naptól az örökbe fogadni szándékozó nő – igazolás szerinti – egészségi állapotának fennállásáig),
– az a férfi, aki a csecsemőt örökbefogadási szándékkal nevelésbe vette, ha a gyermeket örökbe fogadni szándékozó nő meghal (az elhalálozás napjától),
– az a férfi, aki a csecsemőt egyedül vette örökbefogadási szándékkal nevelésbe (a gyermekgondozásba vételének napjától),
– a csecsemőt gondozó vér szerinti apa, ha a gyermeket szülő nő felügyeleti joga megszűnt (attól a naptól, amikortól a szülő nő felügyeleti joga megszűnt)

Amennyiben a fentebb meghatározott feltételek bármelyikének bekövetkezése napján a szülő nőre vonatkozó jogosultsági feltételekkel rendelkezik. 

GYED

A gyermekgondozási díj havi rendszerességgel folyósított pénzbeli családtámogatás. Az ellátás a csed lejártát követően, a gyermek 2 (ikrek esetében a gyermekek 3) éves koráig jár. Ez a juttatás nem alanyi jogon jár, akkor vehetjük igénybe, ha gyermekünk születését megelőző két évben legalább 365 napig biztosítottak voltunk. Ha az édesapa is rendelkezik ennyi biztosított idővel, akkor ő is dönthet úgy, hogy igénybe veszi ezt a támogatási formát. Ebben az esetben azt kell figyelembe venni a szülőknek, hogy melyiküknek nagyobb a fizetése. Hiszen a gyed havi összege a bruttó fizetés mértékétől függ, de a gyednek van maximum összege, tehát ha mindkét szülő egy bizonyos összeg felett keres, így is, úgy is a gyed maximumát fogja kapni. 

GYED extra program

Az elmúlt években a jogszabályozási változásoknak köszönhetően számos kiegészítéssel bővült a gyed. Bevezetésre került a nevelőszülői és nagyszülői, a diplomás gyed, valamint a bővített gyed ikrek esetén. Továbbá lehetővé vált, hogy a szülők egyszerre több ellátást is igénybe vegyenek, amennyiben jogosultak rá. Így előfordulhat olyan, hogy valaki az egyik gyereke után CSED-et, a másik után pedig gyedet vesz egyidejűleg igénybe. A GYED extrának köszönhetően az ellátást igénybe vevő szülő visszamehet dolgozni, és a munkabére mellett továbbra is jogosult a gyed teljes összegére.

GYES

A gyermekgondozást segítő ellátás havi rendszerességgel minden kisgyermekes családnak jár alanyi jogon jár, nincs feltételekhez kötve. Igénybe veheti ezt a vérszerinti szülő, a szülő élettársa, az örökbefogadó szülő, a gyám és a nagyszülő is. Lehet olyan helyzet, hogy az apa veszi igénybe ezt a támogatást. A támogatás folyósítása mellett korlátlanul folytathat keresőtevékenységet. 

Milyen előnyökkel jár, ha az apa megy gyedre?

Azon túl, hogy az apák egyre inkább igyekeznek kivenni részüket a gyermeknevelésből, érdemes anyagilag is megfontolni, hogy melyik szülő vegye igénybe a fenti támogatásokat.  Hiszen aki többet keres, jóval nagyobb összegű juttatást kaphat. Azonban mielőtt amellett tennénk le a voksunkat, hogy az édesapa vegye igénybe az ellátásokat, alaposan járjunk utána, hogy megfelel-e az előírt jogosultsági feltételeknek. 

Milyen hátrányokkal számolhatunk?

Hogyan érinti az anyákat az, ha az apa igényelné a gyedet, miközben vissza is megy dolgozni?

Ebben az esetben az anyának jeleznie kell (a CSED lejárta után) a munkahelyén, hogy nem megy vissza dolgozni, és fizetés nélküli szabadságot kér a gyermek hároméves koráig. Amíg az édesanya egészségügyi szolgáltatási járulékot fizet (2022.01.01-től 8.400 Ft/hó), az az időszak nem számít bele a társadalombiztosítási jogviszonyába és ez az időszak a nyugdíjába sem számít bele. Valamint, ha a szülők szeretnének még egy gyermeket vállalni, miután az előző gyermekünk elérte a 2,5 éves kort, akkor így nem lesz meg az anyának a jogosultsága a CSED-re és a GYED-re sem, hiszen ahhoz is 2 éven belül 365 napi biztosítási jogviszony megléte szükséges és táppénzt sem tud majd igénybe venni. Így fél évig biztosan csak gyest fog kapni a második gyermek után, és ebben az esetben már csakis az apa tudja igényelni a gyedet, mivel csak neki lesz meg a kötelező jogviszonya.

Változások 2023-tól

Pár új változás még életbe lép 2023. január 1-től a megemelt apa szabadság napok mellett. Ilyen például, hogy a gyermek hároméves koráig ezentúl 44 munkanap szülői szabadság illeti meg a munkavállalót, amit kérésének megfelelő időpontban adhat ki a munkáltatója.  Mindkét szülő számára lehetővé kell tenni a kivételt, de erre a 44 napra csak a távolléti díj tíz százalékát kaphatja meg, amelyből még levonják a gyed vagy a gyes összegét.

Továbbá a gyermek nyolcéves koráig a szülők kérhetik a távmunkában vagy részmunkaidőben történő foglalkoztatásukat is. Éjszakai munkára az édesanyákat, illetve a gyermeküket egyedül nevelő szülőket – a gyermek hároméves korától tízéves koráig – csak írásbeli hozzájárulásukkal oszthatja be a munkáltató. A jövőben az a munkavállaló, akinek hozzátartozója vagy a vele egy háztartásban élő gondozásra szorul, öt munkanapra mentesülhet a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség alól.

Bővül még a felmondási tilalom alá tartozó esetek köre, így a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt az apasági szabadság, a szülői szabadság és a gondozói munkaidő-kedvezmény tartama alatt.


VÁLASSZA SZAKÉRTŐ BÉRSZÁMFEJTŐ CSAPATUNKAT!


Kérjen ajánlatot!
https://struktura-coop.hu/berszamfejtes/