STRUKTÚRA COOP BLOG

Határozott idejű munkaviszony előnyei, hátrányai és megszüntetése

Amikor új állást vállalunk a munkakör és a bér után egy nagyon fontos kérdés, hogy határozott vagy határozatlan idejű szerződést írunk alá. Ahhoz, hogy ebben a kérdésben jól tudjunk dönteni tisztában kell lennünk a két lehetőség előnyeivel, hátrányaival. 

A határozott idejű munkaviszony olyan foglalkoztatási forma, amelyben a munkáltató és a munkavállaló előre meghatározott időtartamra kötnek munkaszerződést. A munkaviszony időtartama lehet pár nap, de akár évekről is beszélhetünk, azonban általában az egy év vagy annál rövidebb időtartamra szokták kötni.

A határozott idejű munkaviszonyt a munkáltató általában olyan esetben alkalmazza, amikor a munka elvégzése korlátozott időtartamra szól, vagy ha a munkavégzés időtartama bizonytalan, például a projekt vagy az idényjellegű munkák esetén. az ilyen típusú munkaviszonyt alkalmazó munkáltatók általában nem terveznek hosszú távra, és nem kívánnak hosszú távú kötelezettséget vállalni a munkavállalóval szemben.

Azonban félrevezető lenne levonnunk azt a következtetést, hogy csak hátrányunk származhat ezen alkalmazási módszerből.

Íme pár kiemelt előny:
– rugalmasság: a határozott idejű munkaviszony lehetőséget ad a munkáltatók számára, hogy rugalmasan alkalmazzák a munkaerőt például szezonális munkavégzés esetén
– költségcsökkentés: a határozott idejű munkaviszonyok lehetővé teszik a munkáltatóknak, hogy időszakosan, szezonálisan vegyenek igénybe munkaerőt, amely a hosszú távú foglalkoztatással járó költségeket csökkenti
– egyszerűbb jogi eljárások: a határozott idejű munkaviszonyok megszüntetése általában egyszerűbb és kevésbé időigényes jogi eljárásokkal jár, mint a határozatlan idejű foglalkoztatás, nem kell okot adni a munkaviszony megszüntetésére, ha meghatározott időn belül jár le a jogviszony
– tapasztalatszerzés: a határozott idejű munkaviszony lehetővé teszik a munkavállalók számára, hogy különböző munkahelyeken dolgozzanak és tapasztalatot szerezzenek

És ezzel szemben pár hátrány:
– bizonytalanság: a határozott idejű munkaviszonyok korlátozott időtartamúak, ami bizonytalanságot okozhat a munkavállalók számára, nem biztosítanak hosszú távú munkahelyi biztonságot
– korlátozott előrelépési lehetőségek: a munkáltatók gyakran nem fektetnek ugyanannyi időt és erőforrást a határozott idejű munkavállalók képzésébe, fejlesztésébe és előrelépési lehetőségeik biztosításába, mint az állandó munkavállalók esetében
– munkanélküliség esetén nehezebb álláskeresés: ha a határozott idejű munkaviszony lejár, akkor a munkavállalóknak új munkahelyet kell keresniük

A határozott idejű munkaviszony megszűnése időben pontosan meghatározott. Az Munka Törvénykönyve (Mt.) értelmében a munkaviszony a meghatározott idő leteltével megszűnik, és nem igényel semmilyen előzetes felmondást. Ez azt jelenti, hogy a munkáltató és a munkavállaló előzetes megállapodás nélkül is tudja, hogy mikor szűnik meg a munkaviszony. Ha a munkáltató megszegi a határozott idejű munkaviszonyt, például a munkaviszony megszünteti a meghatározott időnél korábban a munkavállaló jogosult a kártérítésre. Az Mt. lehetőséget ad a munkaviszony felmondására is a határozott időre, ha azt a munkaszerződésben rögzítették, ez esetben a munkaviszony a felmondás időpontjában szűnik meg.