Amit a könyvvizsgálati kötelezettségről tudni kell

STRUKTÚRA COOP BLOG

Amit a könyvvizsgálati kötelezettségről tudni kell

A NAV belső ellenőrzési rendszere az utóbbi években nagymértékű fejlődésen ment keresztül. Ennek következtében az ellenőrzés nem csak arra terjed ki, hogy a vállalkozás leadta-e határidőben a beszámolóját, hanem arra is, hogy a beszámolót kell e könyvvizsgálói záradékkal ellátni.

Az adózás rendjéről szóló jogszabály értelmében az adózót pótlásra szólítják fel, legvégső esetben pedig törlik az adószámot. (2017. évi 150. tv. 227 és 227/A paragrafus)
A vállalkozás tulajdonosai ellen büntetőeljárás is indulhat, amely 3 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

De honnan tudhatjuk biztosan, hogy 2022. évre mikor kötelező a könyvvizsgáló választás?

Ezt 3 tényező dönti el.
Az elsőt a beszámoló alapján tudjuk eldönteni.
Abban az esetben kötelező könyvvizsgálat 2022-es évre, ha a beszámoló alapján a
• ha a 2020-2021. évi árbevétele átlagban meghaladja a 300 m Ft-ot vagy
• vagy ha a létszám átlagosan nagyobb 50 főnél

Fontos tudni, hogy a könyvvizsgálati kötelezettség teljesüléséhez elég az egyik feltétel teljesülése, a mentesüléshez mindkét feltételének teljesülni kell.

 

Átlagos létszám < 50

Átlagos létszám > 50

Két év árbevétel átlaga < 300 m Ft

Nem kötelező

Kötelező

Két év árbevétel átlaga > 300 m Ft

Kötelező

Kötelező

Nézzünk pár árbevétel és létszám számításra vonatkozó példát, ami segít eldönteni ezt a kérdést:

1. eset
2020. évi árbevétel : 20.000 e Ft létszám: 2 fő
2021. évi árbevétel: 581.000 e Ft létszám: 62 fő
Átlag (20.000+581.000)/2 (2+62)/2
300.5 e FT 32 fő
Az árbevétel határ átlépése miatt kötelezett.

2. eset
A vállalkozást 2020. 07. 01.-én alapították. A 2020. éves árbevételt évesíteni kell.
2020. évi árbevétel : 156.000 e Ft létszám: 2 fő
2021. évi árbevétel: 290.000 e Ft létszám: 62 fő
Átlag (156.000/6*12+290.000)/2 (2+62)/2
301.000 e FT 32 fő
Az árbevétel határ átlépése miatt kötelezett.

3. eset
A vállalkozást 2022. 08. 01.-én alapították
2022. évi árbevétel 200.000 e Ft létszám: 35 fő
Évesített árbevétel: 200.000/5*12=480.000 e Ft
Mivel az évesített árbevétele meghaladja a határérétket kötelező a könyvvizsgálat.

4. eset
Devizás könyvelés esetén a fordulónapra vonatkozó MNB árfolyamon kell az árbevétel adatot meghatározni és ez alapján lehet a könyvvizsgálati kötelezettséget megállapítani.

A második döntő tényező, hogy a van-e a fordulónapon 10 millió Ft-ot meghaladó 60 napnál régebben lejárt köztartartozása a cégnek.
Ha igen, akkor abban esetben is kötelező a könyvvizsgálat.

A harmadik tényező, hogy ha az alábbi tényezők valamelyike fentiektől függetlenül fennáll, akkor a könyvvizsgálat kötelező.
– Más jogszabály írja elő
– Konszolidálásba bevont
– Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén
– Egyéb szervezeteknél, ha a bevétel (vállalkozási és nem vállalkozási tevékenység) meghaladja a
300 millió Ft-ot.

Javasoljuk, hogy legyenek figyelmesek a fenti tényezőkre és ha bármely tényező fennáll a fentiek figyelembevételével, ha szükséges mielőbb keressenek egy szakképzett és megbízható könyvvizsgáló céget. 
Ajánljuk figyelmükben partnerünket, az IFRS minősítéssel is rendelkező Audit-Coop Kft.-t, aki sokéves tapasztalattal tud segíteni könyvvizsgálattal kapcsolatos kérdésekben.
info@audit-coop.hu