Bejegyzés

A gyermeket nevelő szülők adó-visszatérítése – Mit kell tenned ha nem kérted a visszaado nyomtatványon 2021. december 31-ig?

STRUKTÚRA COOP BLOG

A gyermeket nevelő szülők adó-visszatérítése
- Mit kell tenned ha nem kérted a visszaado nyomtatványon
2021. december 31-ig?

Az SZJA – visszatérítés annak a gyermekes szülőnek jár, aki 2021-ben legalább egy napra jogosult volt családi adókedvezményre, vagyis annak, aki:
– családi pótlékra jogosult,
– a családi pótlékra jogosultnak a házastársa és családi pótlékra nem jogosult (nevelőszülő, gyám házastársa),
– családi pótlékra saját jogán jogosult vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója,
– a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa (az élettárs nem),
– rokkantsági járadékban részesülő vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója.

Ha ezek közül bármelyik igaz, visszajár a 2021-ben megszerzett jövedelemből* levont személyi jövedelemadó, ekho, illetve katások esetében a 2021-es tételes adó negyede.


A VISSZADO-nyilatkozatot 2021.12.31-ig lehetett benyújtani. Amennyiben valaki ezt nem tette meg, vagy valamilyen oknál fogva (például: hibás adatot adott meg, hibásan töltötte ki a visszadó nyomtatványt, olyan jövedelme volt, amiről a NAV-nak nincs információja stb.) nem kapta meg automatikusan az adóvisszatérítést, akkor a magánszemély ezt a személyi jövedelemadó bevallásában érvényesítheti. Ezt a NAV által készített adóbevallási tervezet elfogadásával/kiegészítésével, vagy önállóan benyújtott 21SZJA (2153) bevallásban tehet meg.

A NAV által elkészített tervezetet nem szükséges módosítani, amennyiben a NAV által kalkulált összeg megegyezik az igazolásokon szereplő levont adóval. Erre csak abban az esetben van szükség, ha az adatok az igazoláshoz képest eltérést mutatnak, vagy a magánszemély olyan jövedelmet is kapott 2021-ben, ami a tervezetben nem szerepel. (például magánszemély részére kiadott ingatlan bérbeadásából származó bevétel).

Szükséges módosítani a tervezetet abban az esetben is, ha a családi kedvezményt a jogosultak az évközi érvényesítéshez képest másként osztják meg egymás között.
Célszerű arra odafigyelni az SZJA bevallás kitöltésekor (ha év közben még nem volt érvényesítve a családi adókedvezmény), hogy amennyiben az egyik félnek még van levont adója a 809 ezer forinton felül, érdemes ennél a szülőnél igénybe venni a családi adókedvezmény összegét is egészen a levont adó terhéig, természetesen a kedvezményre jogosultság figyelembevételével.

Ez összegszerűen azt jelenti, ha valakinek, több mint 809 ezer forint levont adója volt 2021-ben, ezen felül visszajárhat még neki:
1 gyermek esetén: 120 000 Ft
2 gyermek esetén: 480 000 Ft
3 gyermek esetén: 1 188 000 Ft

Természetesen, ha valakinek eltartott gyermeke is van a kedvezményezetten felül, ezek az összegek változnak.


*Az SZJA visszatérítés szempontjából figyelembe vehető jövedelem: A 2021-ben megszerzett, összevont adóalapba tartozó jövedelem személyi jövedelemadója jár vissza, vagyis az önálló és a nem önálló tevékenység, valamint az egyéb jövedelem adója. (például: a munkabér, a közfoglalkoztatási bér, az őstermelői jövedelem, az egyéni vállalkozónál a vállalkozói kivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem, az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyermekgondozási díj, a bérbeadásból származó jövedelem.)

Bővebb információ a https://nav.gov.hu/ado/szja/szja-visszaterites linken érhető el.