Bejegyzések tőle Sívó Tamás

Munkába járás költségtérítése – Kedvezmények, juttatások munkavállalók részére

STRUKTÚRA COOP BLOG

Munkába járás költségtérítése – Kedvezmények, juttatások munkavállalók részére

A munkába járás költségeit a munkáltató köteles megtéríteni a 39/2010 (II. 26.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Ahhoz, hogy a munkáltató meg tudja állapítani, hogy köteles-e ezen költségek megtérítésére, először a munkába járás fogalmát kell meghatározni. A rendelet szerint munkába járás:

– a közigazgatási határon kívülről a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő helyközi (távolsági) utazással, illetve átutazás céljából helyi közösségi közlekedéssel megvalósuló napi munkába járás és hazautazás, továbbá

– a közigazgatási határon belül, a lakóhely vagy tartózkodási hely, valamint a munkavégzés helye között munkavégzési célból történő napi munkába járás és hazautazás is, amennyiben a munkavállaló a munkavégzés helyét – annak földrajzi elhelyezkedése miatt – sem helyi, sem helyközi közösségi közlekedéssel nem tudja elérni, vagy olyan helyi közösségi közlekedési eszközzel tudja elérni, amelynek közlekedési útvonalát kifejezetten a település külterületén lévő munkáltató elérhetőségének biztosítása miatt létesítették, vagy módosították.

Tehát a munkába járás költségeit akkor köteles a munkáltató kifizetni, ha a munkába járás e fogalomnak megfeleltethető és a munkavállaló az alábbi közlekedési eszközökön utazik:
–        belföldi vagy határon átmenő országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályán,
–        menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton,
–        elővárosi vasúton (HÉV-en),
–        menetrend szerint közlekedő hajón, kompon, vagy réven

A költségtérítés mértéke teljes árú vagy kedvezményekkel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának minimum 86%-a (a munkáltató döntése alapján akár 100%-ot is megtéríthet).

2022.04.12-től bekerült két új pont a rendeletbe melyek szerint a következő jegyek és bérletek árát is megtéríti a munkáltató:
– bármely menetjegy vagy bérlet, amelyről a feltüntetett viszonylat alapján megállapítható, hogy alkalmas napi munkába járásra és hazautazásra,
– országosnál kisebb területi érvényességű bérlet, amely meghatározott területen érvényes, továbbá alkalmas és szükséges a napi munkába járásra és hazautazásra történő felhasználásra.

Ezek a rendelkezések arra vonatkoznak, hogy a fent megjelölt közlekedési módokon, de azokból többet is igénybevéve, illetve ezekre egy termékként megváltott kombinált bérletet vagy jegyet is meg kell térítenie a munkáltatónak.

Bizonyos esetekben a bérlet és jegy megtérítése helyett az szja törvény szerint meghatározott 15 Ft/km 60%-át (9 Ft/km-t) köteles a munkáltató megtéríteni saját gépjárművel történő munkába járás címén. Ezek az esetek a következők:
– a munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye, valamint a munkavégzés helye között nincsen közösségi közlekedés;
– a munkavállaló munkarendje miatt nem, vagy csak hosszú várakozással tudja igénybe venni a közösségi közlekedést;
– ha a munkavállaló mozgáskorlátozottsága, illetve a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló kormányrendelet szerinti súlyos fogyatékossága miatt nem képes közösségi közlekedési járművet igénybe venni, ideértve azt az esetet is, ha a munkavállaló munkába járását az Mt. 294. § (1) bekezdés b) pontjában felsorolt hozzátartozója biztosítja;
– a munkavállalónak bölcsődei ellátást igénybe vevő vagy tíz év alatti köznevelési intézményben tanuló gyermeke van.

A munkáltató saját döntése szerint a 9 Ft/km helyett akár 15Ft/km-t is fizethet adómentesen, de az e feletti rész munkabérként adózik.

A gyermeket nevelő szülők adó-visszatérítése – Mit kell tenned ha nem kérted a visszaado nyomtatványon 2021. december 31-ig?

A gyermeket nevelő szülők adó-visszatérítése
- Mit kell tenned ha nem kérted a visszaado nyomtatványon
2021. december 31-ig?

Az SZJA – visszatérítés annak a gyermekes szülőnek jár, aki 2021-ben legalább egy napra jogosult volt családi adókedvezményre, vagyis annak, aki:
– családi pótlékra jogosult,
– a családi pótlékra jogosultnak a házastársa és családi pótlékra nem jogosult (nevelőszülő, gyám házastársa),
– családi pótlékra saját jogán jogosult vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója,
– a várandós nő és a vele közös háztartásban élő házastársa (az élettárs nem),
– rokkantsági járadékban részesülő vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója.

Ha ezek közül bármelyik igaz, visszajár a 2021-ben megszerzett jövedelemből* levont személyi jövedelemadó, ekho, illetve katások esetében a 2021-es tételes adó negyede.

A VISSZADO-nyilatkozatot 2021.12.31-ig lehetett benyújtani. Amennyiben valaki ezt nem tette meg, vagy valamilyen oknál fogva (például: hibás adatot adott meg, hibásan töltötte ki a visszadó nyomtatványt, olyan jövedelme volt, amiről a NAV-nak nincs információja stb.) nem kapta meg automatikusan az adóvisszatérítést, akkor a magánszemély ezt a személyi jövedelemadó bevallásában érvényesítheti. Ezt a NAV által készített adóbevallási tervezet elfogadásával/kiegészítésével, vagy önállóan benyújtott 21SZJA (2153) bevallásban tehet meg.

A NAV által elkészített tervezetet nem szükséges módosítani, amennyiben a NAV által kalkulált összeg megegyezik az igazolásokon szereplő levont adóval. Erre csak abban az esetben van szükség, ha az adatok az igazoláshoz képest eltérést mutatnak, vagy a magánszemély olyan jövedelmet is kapott 2021-ben, ami a tervezetben nem szerepel. (például magánszemély részére kiadott ingatlan bérbeadásából származó bevétel).

Szükséges módosítani a tervezetet abban az esetben is, ha a családi kedvezményt a jogosultak az évközi érvényesítéshez képest másként osztják meg egymás között.
Célszerű arra odafigyelni az SZJA bevallás kitöltésekor (ha év közben még nem volt érvényesítve a családi adókedvezmény), hogy amennyiben az egyik félnek még van levont adója a 809 ezer forinton felül, érdemes ennél a szülőnél igénybe venni a családi adókedvezmény összegét is egészen a levont adó terhéig, természetesen a kedvezményre jogosultság figyelembevételével.

Ez összegszerűen azt jelenti, ha valakinek, több mint 809 ezer forint levont adója volt 2021-ben, ezen felül visszajárhat még neki:
1 gyermek esetén: 120 000 Ft
2 gyermek esetén: 480 000 Ft
3 gyermek esetén: 1 188 000 Ft

Természetesen, ha valakinek eltartott gyermeke is van a kedvezményezetten felül, ezek az összegek változnak.

*Az SZJA visszatérítés szempontjából figyelembe vehető jövedelem: A 2021-ben megszerzett, összevont adóalapba tartozó jövedelem személyi jövedelemadója jár vissza, vagyis az önálló és a nem önálló tevékenység, valamint az egyéb jövedelem adója. (például: a munkabér, a közfoglalkoztatási bér, az őstermelői jövedelem, az egyéni vállalkozónál a vállalkozói kivét, vagy az átalányban megállapított jövedelem, az álláskeresési járadék, a táppénz, a gyermekgondozási díj, a bérbeadásból származó jövedelem.)

Bővebb információ a https://nav.gov.hu/ado/szja/szja-visszaterites linken érhető el.