STRUKTÚRA COOP BLOG

ÁTALÁNYADÓ KISOKOS 2022-RE – ALTERNATÍVA A KATA HELYETT?

Az átalányadózás 2022-től átalakult így sok egyéni vállalkozó számára valódi alternatívát és kedvezőbb adózási formát nyújthat akár a katával szemben is.

Az átalányadó lényege, hogy a vállalkozási bevételből egy vélelmezett költséghányaddal számolt jövedelem alapján kell megfizetni az adókat és járulékokat. Ezeket a költségeket nem szükséges számlával igazolni.

Tehát BEVÉTEL – KÖLTSÉGHÁNYAD = JÖVEDELEM és ezután kell az adót és járulékokat megfizetni.

2022-től 3 féle költséghányad van – 40, 80 és 90 % melynek mértéke attól függ, hogy milyen tevékenységet végez az adózó.

A 40 %-os költséghányad az alapeset. Ha valaki nem fér bele se 80 %-os se a 90 %-os költséghányadba, akkor a 40%-os költséghányad kell számolni.

A 80 %-os költséghányad a legösszetettebb. Érvényesíthető az Szja tv. 53. § (2) bekezdésében, vagy kizárólag a (2) bekezdésben meghatározott és a c) pont szerinti kiskereskedelmi tevékenységek esetén. (például építőipari kivitelezés, építőipari szolgáltatás, gépjárműjavítás, háztartási cikk javítása, taxis személyszállítás, fodrászat, szépségápolás, számítógép javítása, vendéglátó tevékenység)

Az az adózó alkalmazhatja a 90%-os költséghányadot, aki egész adóévben kizárólag kiskereskedelmi tevékenységből szerez bevételt vagy mezőgazdasági őstermelő.


ÉRTÉKHATÁR

40 és 80%-os költséghányad esetén az éves minimálbér 10-szereséig lesz választható az átalányadózás. 2022-ben ez azt jelenti, hogy az évi bevétel nem haladhatja meg az éves minimálbér tízszeresét vagyis 200.000 Ft × 12 × 10 = 24 millió forintot.

Abban az esetben, ha az átalányadózó kizárólag kiskereskedelmi tevékenységet végez és 90%-os költséghányaddal számol, akkor ez az értékhatár az éves minimálbér ötvenszerese, azaz 2022-ban 200.000 Ft x 50 x 12 = 120.000.000 Ft.

Figyelni kell arra, hogy ha valaki meghaladja a bevételi keretet, akkor kiesik az átalányadóból, ráadásul visszamenőleg év elejétől.

JÁRULÉKOK ÉS ADÓZÁS

Adómentes átalányadó keretösszegek
Jó hír, hogy 2022-től az éves minimálbér feléig SZJA mentesség jár.
Ez 2022-ben 200.000 Ft x 12 / 2 = 1.200.000 Ft

Ennek mértéke, azaz az összeg, amíg nem kell SZJA-t fizetni:
40 % költséghányad esetén 2.000.000 Ft bevétel lesz adó és járulékmentes
(2.000.000 Ft x 60 % = 1.200.000 Ft)

80 % költséghányad esetén 6.000.000 Ft bevétel lesz adó és járulékmentes
(6.000.000 Ft x 20 % = 1.200.000 Ft)

90 %-os költséghányad esetén pedig 12.000.000 Ft árbevételig adómentes
(12.000.000 Ft x 10 % = 1.200.000)

Az adómentes részt a jövedelemből (adóalapból) kell levonni és nem a bevételből.

Abban az esetben, ha az adózónak 36 órát elérő munkaviszonya van, társas vállalkozóként dolgozik más cégben, vagy nappali rendszerű képzés alapján biztosított úgy 1.200.000 ft-os összeghatárig SZJA, TB és SZOCHO mentességet kapnak az átalányadózók.

Főállású átalányadózás adózása
Főállású egyéni vállalkozás esetén, a minimálbér/garantált bérminimum szerint TB járulékot és szociális hozzájárulási adót kell megfizetni az adómentességi feltétel esetén is, de az szja alól az említett bevételi határig mentesülünk.

 Fizetendő adók:
-13 % szociális hozzájárulási adó (szocho alap 112,5%-a a 200.000 Ft minimálbérnek, hacsak nem magasabb ennél),
-15 % személyi jövedelemadó,
-18,5 % társadalombiztosítási járulék,

Ez a havi bevételünktől függően minden hónapban más és más összeg lehet, illetve továbbra is figyelni kell az adó és járulékmentes 1.200.000 Ft-os részre.

Tehát bevétel – költséghányad után kapjuk meg az jövedelmet, vagyis az adóalapot, amit még csökkentünk a mentesített résszel.

Főállásban legalább a minimálbér vagy a garantált bérminimum után meg kell fizetni a tb járulékot és a szociális hozzájárulási adót. Az az adózó, akinek végzett tevékenysége(i) legalább középfokú képesítést, végzettséget követelnek meg garantált bérminimum szerinti adó és járulékfizetés szerint köteles adót fizetni.

Így 2022-től érvényes minimálbér szerinti átalanyadózó minimum adója és járuléka főállásúként:

Társadalombiztosítási járulék:
minimálbér: 200.000 Ft x 18,5 %
= 37.000 Ft
garantált bérminimum: 260.000 Ft x 18,5 % = 48.100 Ft

Szociális hozzájárulási adó:
minimálbér: 200.000 x 112,5 % x 13 % = 29.250 Ft
garantált bérminimum: 260.000 x 112,5 % x 13 % = 38.025 Ft


IPARŰZÉSI ADÓ

Az átalányadózók az iparűzési adó alapját is egyszerűsített módon határozhatják meg.
A megállított jövedelem (vagyis bevétel – költséghányad) 1,2-szerese (de legfeljebb a bevétel 80 %-a) után állhat fenn iparűzési adó fizetési kötelezettség.

Az átalányadózókra is vonatozik az 1 százalékos helyi iparűzési adó vagyis HIPA kedvezmény, adott év február 25-ig nyilatkozni kell a NAV felé.


ADÓKEDVEZMÉNYEK ÉS CSALÁDI ADÓ- ÉS JÁRULÉKKEDVEZMÉNY ÉRVÉNYESÍTÉSE

Ha az átalányadózást választó egyéni vállalkozó személyi jövedelemadóalap kedvezményre (családi kedvezmény, súlyos fogyatékossági kedvezmény, első házasok kedvezménye, négygyerekes anyák kedvezménye, 25 év alattiak kedvezménye) jogosult, akkor az adókötelezettség (bizonyos esetben a járulékkötelezettség) ezek igénybevételével tovább csökkenthető.


BEVALLÁSOK ÉS SZÁMLASZÁMOK

Végül hova és mikor kell az átalányadó közterheit meg fizetni, hiszen az átalányadózás a katához képest egyértelműen több adminisztrációval jár.

Adónem

Bankszámlaszám

Előleg fizetési határidő

Bevallás határideje

Személyi jövedelemadó
(SZJA vagyis 53-as bevallás)

10032000-06056353

negyedévet követő 12. nap

tárgyévet követő május 20.

TB járulék
(58-as bevallás)

10032000-06055802

tárgyhót követő 12. nap

tárgyhót követő 12. nap

Szociális hozzájárulási adó
(58-as bevallás)

10032000-06055912

tárgyhót követő 12. nap

tárgyhót követő 12. nap

Iparűzési adó
(’HIPA nyomtatvány)

önkormányzati számlaszám

március 15. és szeptember 15.

tárgyévet követő május 31.

A kamarai tagdíj, melynek összege 5.000 Ft. Ezt nem kell bevallani, csak március 31-ig átutalni a BKIK-nak.

Az utalások közleménybe az adószámot minden esetben kell feltüntetni.