STRUKTÚRA COOP BLOG

Céges autókkal kapcsolatos információk, amortizáció, útnyilvántartás

A vállalkozások személygépjárműveik után – melyek személygépkocsik és üzemi gépjárművek (tehergépjármű, kishaszon gépjárművek, busz, kamion, stb) is lehetnek – elszámolhatja a beszerzési, fenntartási, karbantartási, javítási és üzemanyag költségeit a Sztv. előírásának megfelelően, szabályszerűen kiállított számlák alapján.
Az így elszámolt költségeket a TAO törvény is elismeri az adóalapnál.

2019-től már nem kötelező útnyilvántartást vezetni a felmerülő költségek ÁFA-jának 50%-os levonásához. Amennyiben ettől el szeretnénk térni, és nagyobb százalékban szeretnék levonni
pl. személygépkocsi esetében a bérleti vagy lízing díj ÁFA-ját, úgy útnyilvántartást kell vezetni.

Amennyiben 3,5 tonna alatti kisteherautónk saját árut szállítanak, akkor nem kötelezett menetlevél vezetésére, de az útnyilvántartás vezetésére érdemes odafigyelni, mert így vonató le 100%-ban a költségek ÁFA-ja.

Ha útnyilvántartást vezetünk, úgy autókként külön kell vezetni azt.
Formai követelménye nincs, viszont az alábbi kötelező tartalmi elemei meg kell, hogy legyenek:
– a gépjármű típusát,
– forgalmi rendszámát,
– a fogyasztási normát,
– a kilométeróra állását az év első és utolsó napján
(amennyiben a költségelszámoláshoz szükséges, akkor ezt az adatot havonta kell bejegyezni),
– az utazás időpontját (a valóságnak megfelelően),
– az utazás indulási és érkezési helyét
– az utazás célját
– a felkeresett üzleti partner(ek) megnevezését,
– a megtett kilométerek számát.
– A tankolás helye, ideje, ára

A vállalkozások cégautóadó fizetésre kötelezettek. Ez az adókötelezettség a tulajdonszerzés, illetve a pénzügyi lízingbe vétel hónapját követő hónap első napján keletkezik és annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amikor a szerzett autó eladja, a lízingbe adónak visszaadja.

A besoroláshoz szükséges adatokat a forgalmi engedélyen találjuk.
Az adót a NAV felé negyedévet követő hónap 20.-ig kell bevallani és megfizetni.

A járművek amortizációja TAO törvény szerint 20%-ban van meghatározva, így a tárgyi eszköz értékét 5 év alatt írjuk le költségként. A TAO törvény nem ismeri el a maradványértéket, így az amortizáció a jármű teljes bekerülési értékére számoljuk.
SZVT. törvény engedékenyebb kicsit, így ha a számviteli politikánk engedi akkor eltérhetünk a 20%-os értékcsökkenési leírási kulcstól, valamint itt maradványértéket is meghatározhatunk.