Bejegyzések tőle terdik Tibor

Hitelezői igény érvényesítés a felszámolási eljárás előtt

STRUKTÚRA COOP BLOG

Hitelezői igény érvényesítés a felszámolási eljárás előtt

Múlt héten az egyszerűsített végelszámolásról volt szó, így folytassuk hasonló témával. 

Sok cégnek jelent gondot, ha a partnere nem fizette meg a fennálló számlatartozását.
Mit tegyünk, hogy sikeresen figyeljük a partnereinket, hogy időben megkapjuk az elvégzett szolgáltatásaink munkadíját / eladott árukészlet ellenértékét?

· Bízzunk meg pénzügyi követeléskezelőt, aki a követeléseinket kezeli
(havi 500 E forinttól 2.000 E Ft költség keret összegig)

· Faktoráljuk a követeléseinket (ebben az esetben viszont számolnunk kell azzal, hogy elbukjuk az árbevétel 20 – 40 % – át)

· Állítsunk fel saját figyelő rendszert:
◦ ne engedjük, hogy a partnerünk 90 napon túl fizessen
◦ havonta kérjünk le cégkivonatot, a nagy partnerekről
◦ kérjünk fel szakértőt, ha a partnerünk felszámolás alá kerül vagy felszámolás alá került
◦ fogadjuk felszámolási tevékenységet végző céget vagy szakembert, aki tanácsadással is tud szolgálni

De mit tegyünk, ha a Partnerünk már felszámolás alá kerül?
Töltsük le a felszámolási hirdetményt a Magyar Közlöny oldalán (http://www.cegkozlony.hu/kereses)
Nézzük meg, hogy ki végzi a felszámolást az adott cégnél és neki nyújtsuk be a hitelezői igényt, amelynek bejelentésére 40 napunk van.

Az eddig ismert feladatok, amelyek nem változtak, azok a:
– hitelezői igény bejelentés és a regisztrációs díj fizetés

Viszont figyeljünk rá, hogy egy új feladattal és ehhez kapcsolódó költséggel számolnunk kell. A 2022. január 1-től módosult rendelkezés lényege, hogy új költség tétel jelent meg a vagyon kutatásra, amelyet a felszámoló részére közvetlenül kell megfizetni.
Ezen költség tétel megjelenésével eredményesebb, megtérülésben reménykedhet a hitelező.

A Cstv. ( 1991. évi XLIX tv. ) változásai
2022. január 1 től megváltozott rendelkezés Cstv 46§ (7a) rendelkezése

„Az (5) bekezdésben meghatározott követelések – kivéve az 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt követeléseket, valamint a bűnügyi hitelezői igénybejelentést – nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a 28. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott 40 napos határidőben a hitelező a követelése tőkeösszegének 0,5%-át, de legalább 5000 forint és legfeljebb 40 000 forint költségátalányt a felszámoló 27/C. § (4) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti pénzforgalmi számlájára – a bírósági ügyszámra hivatkozással – is befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. A hitelezők által befizetett összeget, mint hitelezői követelést, az 57. § (1) bekezdésének f) pontja szerint kell besorolni. A felszámoló a költségátalány összegét a vagyonkutatási és vagyonvisszaszerzési tevékenységével összefüggő költségek kiegyenlítésére használhatja fel.”

Amennyiben felszámolással kapcsolatban keres megbízható szakértőt, forduljon a Struktúra Coop Zrt. megbízható partneréhez az APM Kft. vezetőjéhez Terdik Tiborhoz (+36304365289)