STRUKTÚRA COOP BLOG

SZJA KISOKOS - 3. rész
Első házasok kedvezménye és egyéb személyi kedvezmények

A személyi jövedelemadó bevallás kitöltése egyre egyszerűbbnek tűnik, mivel a NAV-hoz beérkező adatszolgáltatások szinte biztos alapját képezik a bevallásnak.

Azonban vannak olyan kedvezmények melyekről a NAV-nak nincs információja ezért nekünk kell tisztában lenni vele, hogy a NAV tervezetét ki tudjuk egészíteni és amire jogosultak vagyunk kedvezmények, azokat érvényesíteni is tudjuk.

Ezeknek a kedvezményeknek az érvényesítése két módon történhet:
1. év közben, az adóelőleg megállapításakor
2. az éves bevallás elkészítésekor
A nyilatkozatok letölthetőek a következő linken:
https://nav.gov.hu/ado/adoeloleg_nyilatkozat_2022

Nézzük akkor a kedvezményeket!
Mivel előfordulhat, hogy egy adózónak többféle kedvezmény is jár, fontos tisztázni, hogy az adóalapból milyen sorrendben vonhatók le a kedvezmények.

2023. január 1-jétől az adóalap-kedvezményeket a következő sorrendben lehet érvényesíteni:
– négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye,
– 25 év alatti fiatalok kedvezménye,
– személyi kedvezmény,
– első házasok kedvezménye,
– családi kedvezmény,
– 30 év alatti anyák új adókedvezménye

Első cikkünkben először a családi adókedvezményt és a 4 gyerekes anyák kedvezményét járjuk körül, másodikban a pedig a két életkorhoz kötött kedvezményt, a 25 év alattiak és az új 30 év alatti anyák kedvezményét járjuk körül. Utolsó, mostani részünkben pedig az első házasok és az egyéb személyi kedvezményeket ismertetjük. 

Első házasok kedvezménye

Az első házasok kedvezményével az arra jogosult magánszemély az összevont adóalapját csökkentheti, akár már év közben is, az adóelőleg megállapításakor, a NÉTAK-ot, a fiatalok kedvezményét és a személyi kedvezményt követő, de a családi kedvezményt megelőző sorrendben.

Ez utóbbi azért fontos, mert ha a magánszemély mindkét kedvezményre jogosult és nincs elegendő adóalapja, akkor lehetősége van családi járulékkedvezményt igénybe venni, ha a családi kedvezményt az Szja törvény szerint – adóalap hiányában – már nem tudja érvényesíteni.

Az első házasok kedvezményének érvényesítésére a házaspár akkor jogosult, ha legalább egyiküknek ez az első házassága. Így a házaspár azon tagja is jogosult e kedvezmény érvényesítésére, megosztására, akinek nem ez az első házassága.

A kedvezmény igénybevétele nincs életkorhoz kötve. A házastársakra vonatkozó rendelkezéseket a bejegyzett élettársakra is alkalmazni kell, ezért a házastárs kifejezés alatt a továbbiakban a bejegyzett élettárs is értendő.

A házastársak által együttesen érvényesíthető első házasok kedvezményének összege jogosultsági hónaponként 33 335 forint, ami azt jelenti, hogy az általuk fizetendő adó összege 5 ezer forinttal csökken.

Jogosultsági hónapként a házassági életközösség fennállása alatt a házasságkötés hónapját követő 24 hónap vehető figyelembe.

Megszűnik a jogosultság a 24 hónapos időszakon belül, ha a házaspár elválik, vagy az egyik fél meghal.

2022-től, ha az első házasok kedvezményére jogosult házaspár mindkét tagja 25 év alatti fiatal, akkor az első házasok kedvezménye érvényesítésének első hónapja az a hónap, amelyet megelőző hónapban a házastársak valamelyike a 25. életévét betölti.

Az első házasok kedvezményét a házastársak közösen érvényesítik. Ez történhet úgy, hogy a 33 335 forint összeget döntésük szerint megosztják egymás között, vagy úgy, hogy a kedvezményt kizárólag egyikük veszi igénybe. Közös érvényesítéskor a házaspár együttesen 5 000 forinttal kevesebb adót fizet havonta. A kedvezmény közös igénybevétele az adóbevallásban független attól, hogy az adóelőleg megállapításánál mely házastársnál vették azt figyelembe.

Az igénybevétel feltétele a házastársak – adóbevallásban közösen tett, egymás adóazonosító jelét is feltüntető – nyilatkozata, amely tartalmazza a kedvezmény összegének megosztására vonatkozó döntésüket.

SZEMÉLYI KEDVEZMÉNYEK

A kedvezmény összege jogosultsági hónaponként a minimálbér egyharmadának száz forintra kerekített összege, azaz 2022-ben havi 66 700 forint.

A személyi kedvezményt a súlyos fogyatékosságról szóló orvosi igazolás vagy a rokkantsági járadékra, fogyatékossági támogatásra való jogosultságról szóló határozat alapján lehet igénybe venni.

Súlyosan fogyatékos személynek számít, aki
• a súlyos fogyatékosságnak minősülő betegségekről szóló 335/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletben felsorolt betegségek valamelyikében szenved, továbbá
• rokkantsági járadékban vagy
• fogyatékossági támogatásban részesül.

Az orvosi igazolást, határozatot az adóelőleg-nyilatkozat leadásakor, a bevallás benyújtásakor nem kell csatolni, de az igazolást az elévülési időn belül meg kell őrizni. Orvosi igazolás nélkül veheti igénybe a személyi kedvezményt az, aki rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül.
A kedvezmény a fogyatékossági állapottal érintett hónapokra vehető igénybe. A fogyatékos állapot kezdő napját az orvosi igazolás tartalmazza. A személyi kedvezmény a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjában vehető először figyelembe. Ha fogyatékos állapot ideiglenes, akkor a személyi kedvezmény utoljára a fogyatékos állapot megszűnésének hónapjában vehető figyelembe.
Ha a magánszemély rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesül, akkor a kedvezmény minden olyan hónapra jár, amikor a járadékot, ellátást folyósítják. A kedvezményre való jogosultságot az ellátásról szóló határozattal lehet igazolni.

EGYÉB KEDVEZMÉNYEK

Az Adóalap kedvezményeken kívül léteznek más kedvezmények is, amik nem az adó alapját módosítják.

Az igénybe vett adóalap kedvezmények után, ha van még adóalap és levont adó, akkor a következő rendelkező nyilatkozatok kitöltésével az alábbi kedvezmények érvényesíthetőek:
(Ezek a kedvezmények a pénztári számlán történő jóváírást jelentenek, így senki ne várjon a NAV-tól kiutalást ezek után a kedvezmények után)

– Önkéntes egészség,- és nyugdíjpénztári befizetések után járó kedvezmények.
A befizetett összeg alapján rendelkezési jog illeti meg az adózót, a pénztár által kiállított igazolás alapján.
A kedvezmény mértéke a pénztár által kiadott igazoláson szereplő, a rendelkezési jogosultságra jogosító összeg 20 %-a, maximum 150.000.-Ft.
Ha mind egészségpénztári mind nyugdíjpénztári befizetés is volt adott évben, akkor együttesen is csak maximum 150.000.-Ft az érvényesíthető kedvezmény.
Ha több önkéntes kölcsönös pénztárnak is tagjai vagyunk akkor is csak 1 pénztár jelölhető meg ahova az utalást lehet kérni.

– Önkéntes kölcsönös egészségpénztárban, önsegélyező pénztárban, egészség- és önsegélyező pénztárban lekötött összeg kedvezménye
A pénztár által kiállított igazoláson feltüntetett összeg 10 %-a
Ha 24 hónapon belül a lekötést akár részben is megszüntetik akkor ezen a címen igénybe vett kedvezményt 20 %-kal növelt összegben kell visszafizetni.

– Önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár prevenciós szolgáltatásának kedvezménye
önkéntes kölcsönös egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár tagjaként prevenciós szolgáltatásban részesült, akkor a pénztár által kifizetett összeg 10 %-át további kedvezményként érvényesítheti.
Az önkéntes kölcsönös biztosítópénztári kedvezmények együttes összege is maximum 150.000.-Ft

– Rendelkezés a nyugdíj-előtakarékossági számlára utalandó összegről, valamint rendelkezés a nyugdíjbiztosítási szerződés alapján utalandó összegről.
Nyugdíj-előtakarékossági számlára befizetett összeg 20%-a, legfeljebb 100.000 Ft,
ha az öregségi nyugdíjkorhatárt 2020. január 1. előtt töltötte be akkor 130.000 Ft
Nyugdíjbiztosítási szerződésre befizetett összeg 20%-a, legfeljebb 130 000 Ft
Az önkéntes pénztári, a nyugdíj-előtakarékossági számlára és a nyugdíjbiztosítási szerződés alapján a biztosítóhoz utalt összegek együttesen a 280 ezer forintot nem haladhatják meg.


VÁLASSZA SZAKÉRTŐ BÉRSZÁMFEJTŐ CSAPATUNKAT!


Kérjen ajánlatot!
https://struktura-coop.hu/berszamfejtes/